Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

31/3: Volby

Volby jsou základním stavebním kamenem demokracie. Pomocí voleb občané vybírají (volí) své zástupce do zastupitelských orgánů veřejné moci a předávají jim některé ze svých pravomocí. Tím se podílejí na chodu země či jiného regionu (různých měřítek i typů).
Možnost volit by měla být výsadním právem pro všechny lidi na světě, proto je také zakotvena v Listině základních práv a svobod. Volební právo a celé volební procesy a mechanismy řízení institucí zákonodárné, výkonné a soudní moci, definují i ústavy jednotlivých států. Výsledkem vývoje moderního volebního práva jsou některé základní znaky a zásady, které se promítají do ústav ve většině zemí světa. Mezi ně patří všeobecnost (právo volit mají všichni bez ohledu na rasu, pohlaví, sociální původ atd., avšak s ohledem na podmínky stanovené zákonem – například věk), rovnost (jeden volič rovná se jeden hlas), přímost (volič hlasuje osobně, zastoupení není možné) a tajnost (volba je tajná, nikdo není oprávněn zjišťovat, kdo komu dal svůj hlas).
Demokratické volby jsou založené na principu přirozené výměny vládnoucích stran a postů bez nutnosti převratů. Volby však probíhají i v nedemokratických zemích. V autoritářských a totalitních režimech je však vládnoucí garnitura využívá jen pro utvrzení své moci. Manipulace, propaganda a podvody se ale bohužel s volbami pojí všude po světě.
Geografie (zejména ta politická) má s volbami mnoho co do činění. Existuje i samostatný geografický podobor zvaný volební geografie. A právě tento obor vám přiblíží toto číslo Rozhledů. Geografickou perspektivou nahlíží na výsledky podzimních parlamentních voleb v Česku, participativní politiku na obecní úrovni, populismus, volební manipulaci, na to, jak téma voleb uchopit ve výuce geografie, nebo i na volby v Iráku.
Přejeme příjemné čtení a úspěšný rok 2022!

Miroslav Šifta

Úvodník

Úvodník. Geografické rozhledy 31(3), 3.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Téma

PILEČEK, R., KOSTELECKÝ, T. (2022): České parlamentní volby 2021 z geografické perspektivy. Geografické rozhledy 31(3), 4–5.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

KEVICKÝ, D. (2022): Kde ľudia volia populistickú radikálnu pravicu? Geografické rozhledy 31(3), 6–9.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

PILEČEK, R. (2022): Volební manipulace v Česku. Geografické rozhledy 31(3), 10–13.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

HELLEBRANDOVÁ, L., SVOBODA, P. (2022): Jak se můžeme zapojit do fungování obce aneb volby jsou jenom začátek. Geografické rozhledy 31(3), 14–17.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

SOMMER, F. (2022): Irácké parlamentní volby 2021: nejistá cesta v nestabilní zemi? Geografické rozhledy 31(3), 18–21.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení | Přílohy

Kaleidoskop

Kaleidoskop. Geografické rozhledy 31(3), 22–23.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Geografie a škola

HAVLÍNOVÁ, I. (2022): Volby jako téma pro výuku geografie. Geografické rozhledy 31(3), 24–27.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

KOTÝNKOVÁ, N., NETRDOVÁ, P. (2022): Kognitivní náročnost učebních úloh v zeměpise a matematice: prostor pro vzájemnou inspiraci? Geografické rozhledy 31(3), 28–31.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

VĚTROVSKÝ, M. (2022): Zeměpisnou olympiádu ani lockdown nezastavil. Geografické rozhledy 31(3), 32–35.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Věda, výzkum a inovace

ŠIMON, M. (2022): Fantomové hranice jako zdroje dat pro porozumění volbám. Geografické rozhledy 31(3), 36–37.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Aktuality

Aktuality. Geografické rozhledy, 31(3), 38.
Abstrakt | Článek (PDF) zdarma

Fotostrany

Volby – právo, povinnost, podvody. Geografické rozhledy, 31(3), fotostrana 1.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení

Jak se volí ve světě? Geografické rozhledy, 31(3), fotostrana 2.
Abstrakt | Článek (PDF) - nutné přihlášení