Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BIČÍK, I. (2004): Úvodník. Geografické rozhledy, 13(5), 113.

Stáhnout článek