Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KLUFOVÁ, R. (2003): Biosférická rezervace a chráněná krajinná oblast Třeboňsko. Geografické rozhledy, 13(1), 12–13.

Stáhnout článek