Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

LIPSKÝ, Z. (2003): Typy evropských krajin. Geografické rozhledy, 12(5), 120-121.

Stáhnout článek