Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

LOSOSOVÁ, Z., ČEPLOVÁ, N., KALUSOVÁ, V. (2017): Město jako prostředí pro život rostlin. Geografické rozhledy, 27(2), 16–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Města představují pro rostliny zcela unikátní prostředí, které se v mnoha ohledech liší od okolní krajiny. Velká sídla často hostí na svém území více rostlinných druhů, než nalézáme v jejich širším okolí, přestože na první pohled působí jako místa pro spontánní výskyt rostlin spíše nevhodná. Dosud není dostatečně známo, které rostliny se ve městech vyskytují a jak zachovat jejich vysokou diverzitu i při narůstající urbanizaci. Teprve v posledních letech se města dostávají do popředí odborného zájmu a vzrůstající počet studií přináší nové poznatky o diverzitě městské flóry a zákonitostech jejího utváření.

Klíčová slova: druhová bohatost, městské biotopy, nepůvodní rostliny, původní rostliny, urbánní ekologie

Abstract (EN): Cities as unique environments for plant life. Cities are unique environments with (1) newly created habitats, (2) high heterogeneity of fragmented and isolated habitats, (3) altered pool of plant species and (4) overall changes in natural conditions in the whole city. On the example of Brno city, we summarise how these factors affect plant species composition and recent trends in changes in urban plant biodiversity.

Keywords (EN): urban ecology, alien plants, native plants, species richness, urban habitat