Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HÁJKOVÁ, J. (2015): Mapování půd pro středoškoláky. Geografické rozhledy, 25(2), 18.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek předkládá středoškolským učitelům zeměpisu návrh, jak se studenty realizovat terénní výzkum půd a jeho výsledky využít k tvorbě jednoduchého kartografického díla. Smyslem projektu je podpořit samostatnou badatelskou činnost žáků a rozvinout u nich odpovídající dovednosti.

Klíčová slova: pedologie, mapování půdy, projektové vyučování

Abstract (EN): Soil Mapping for Secondary School Students.This article presents a potential project to secondary school teachers. Students will learn to complete field research on soil and then use their findings to create a simple map. The project is designed for secondary school pupils and it aims to improve their independent research and explorational skills.

Keywords (EN): pedology, soil mapping, project-based learning