Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

HLAVÁČ, V. (2001): Dálnice – spojnice i bariéry. Geografické rozhledy, 10(5), 116-117.

Stáhnout článek