Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

DEMKO, G. J., POST, J. L. (2001): Jak Američané vnímají Evropu. Geografické rozhledy, 10(5), 124-125.

Stáhnout článek