Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VYSLOUŽILOVÁ, B. (2015): Půdní geoarchivy jako klíč k poznání historie krajiny. Geografické rozhledy, 25(2), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Složky půdy, které dokládají vývoj krajiny v minulosti, se nazývají půdní geoarchivy. Pojem je přiblížen pomocí tří příkladů půdních geoarchivů. Prvním příkladem je interpretace sekvence fosilních půd dokládající vývoj podnebí ve čtvrtohorách. Druhý příklad přibližuje využití uhlíků spálených dřevin pro rekonstrukci vegetace. Třetí příklad nastiňuje možnosti určovat původ půdní organické hmoty.

Klíčová slova: půdní geoarchivy, pedoantrakologie, fosilní půdy, spraš, půdní organická hmota

Abstract (EN): Soil Archives: A Key to Understanding Landscape History. Soil archives are soil components that can provide information about the evolution past landscapes. This paper describes three examples of soil archives. The first example is an interpretation of a fossil soil series that documents climate evolution during the Quaternary. The second example demonstrates how charcoals can be used to reconstruct former vegetation. The third example shows how to identify the origin of soil organic matter.

Keywords (EN): soil archives, pedoanthracology, fossil soils, loess, soil organic matter