Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

PLESNÍK, J. (2001): Dokáže soudobá ochrana přírody a krajiny účinně odpovědět na ničení biosféry? Geografické rozhledy, 10(4), 88-89.

Stáhnout článek