Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M. (2015): Strukturní půdy. Geografické rozhledy, 25(2), 30.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek představuje strukturní půdy jako unikátní jev neživé přírody a ukazuje jejich význam pro pochopení vývoje krajiny. Článek stručně charakterizuje horské strukturní půdy na území Česka.

Klíčová slova: strukturní půdy, permafrost

Abstract (EN): Patterned Ground. This article presents structural soils as a unique phenomenon of inanimate nature and shows their importance in understanding landscape development. It briefly characterizes certain structural soils from the mountains of Czechia.

Keywords (EN): structural soil, permafrost