Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KARAS, P. (2000): Palmýra. Geografické rozhledy, 9(3), 74–75.

Stáhnout článek