Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŠOBR, M. (2000): Ladožské jezero. Geografické rozhledy, 9(3), 79.

Stáhnout článek