Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KULDOVÁ, T. (2015): Kvalita veřejných prostranství v Praze. Geografické rozhledy, 25(1), 26–27.

Stáhnout článek

Přílohy:

Schéma vlastnictví a správců jednotlivých částí a prvků veřejných prostranství Prahy ukazuje roztříštěnost investic do veřejných prostranství
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – PEXESO

Abstrakt: Kvalita veřejného prostoru města je základním předpokladem kvality života ve městě. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy v roce 2014 vytvořil Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy a návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy, které definují kvalitu veřejných prostranství a přináší principy, pravidla a doporučení, jak jí dosáhnout.

Klíčová slova: veřejná prostranství, kvalita života, rozvoj města

Abstract (EN): The Quality of Public Areas in Prague. The quality of urban public spaces is a basic premise of quality of life in the city. In 2014, The Prague Institute of Planning and Development published the Prague Public Space Design Manual and proposed the Prague Public Space Development Strategy. This strategy defines the quality of public spaces and sets forth the principles, rules and recommendations necessary to achieve these objectives.

Keywords (EN): public space, quality of life, urban development