Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BRANIŠ, M. (1999): Životní prostředí České republiky na prahu třetího tisíciletí. Geografické rozhledy, 8(5), 2–5.

Stáhnout článek