Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

JELEČEK, L. (1999): Proměny krajiny a půdní fond Česka. Geografické rozhledy, 8(5), 6–7.

Stáhnout článek