Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JELEČEK, L. (1999): Proměny krajiny a půdní fond Česka. Geografické rozhledy, 8(5), 6–7.

Stáhnout článek