Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

JELEČEK, L. (1999): Zvětšení NATO ve zmenšeném městě. Geografické rozhledy, 8(5), 12.

Stáhnout článek