Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUPKOVÁ, L., VILÍMEK, V. (1999): Životní prostředí Evropy – ochrana, problémy. Geografické rozhledy, 8(5), 16.

Stáhnout článek