Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠEFRNA, L., DAŇHELKA, J. (1999): Alsasko, země na pomezí. Geografické rozhledy, 8(4), 8–9.

Stáhnout článek