Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

VÉVODA, B. (1998): Atlas škol. Geografické rozhledy, 7(5), 166.

Stáhnout článek