Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M. (2015): Gravitace a tíhové pole Země. Geografické rozhledy, 24(4), 2–3.

Stáhnout článek

Abstrakt: Gravitace a tíhové pole Země. Článek pojednává o vztahu gravitace, tíhového pole Země, tvaru Země a příčinách proměnlivosti tíhové síly. Dále si všímá, jak gravitační působení Slunce a Měsíce ovlivňuje některé z pohybů Země.

Klíčová slova: gravitace, tíhové zrychlení, zemská osa

Abstract (EN): Gravity and the Gravity of Earth. Gravity and the gravity of Earth. This article examines relationships among gravity, the gravity of Earth, the unique shape of Earth and causes for variability in Earth’s gravity. In addition, the article explores how the gravitational forces of the Sun and Moon impact some of Earth’s movements.

Keywords (EN): gravity, gravity of Earth, Earth’s oblique shape