Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KUBÍNOVÁ, I. (1996): Pozvánka na Třeboňsko. Geografické rozhledy, 6(2), 48–50.