Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

VÍTEK, J. (1996): Místa zvaná Trojmezí. Geografické rozhledy, 6(2), 50.