Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

UXA, M., KŘÍŽEK, M., MIDA, P. (2015): Relativní výšková členitost reliéfu. Geografické rozhledy, 24(4), 22–23.

Stáhnout článek

Přílohy:

Relativní výšková členitost (mapa)
Nadmořské výšky (mapa)

Abstrakt: Relativní výšková členitost patří mezi základní nástroje morfometrické analýzy reliéfu a geomorfologické regionalizace. Článek představuje principy metody a postupu tvorby mapy relativní výškové členitosti na příkladu Česka.

Klíčová slova: relativní výšková členitost, morfometrická analýza reliéfu, Česko

Abstract (EN): Relative Relief. Relative relief is a basic method of morphometric terrain analysis and a means for delineating regional differences in geomorphology. This paper presents the underlying principles of the method. Using an area of the Czech Republic as an example, it describes the relative relief map-making process.

Keywords (EN): relative terrain relief, morphometric terrain analysis, Czechia