Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

CHUMAN, T., HRUŠKA, J. (2015): Degradace zemědělských a lesních půd. Geografické rozhledy, 25(2), 4–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Degradace půd je celosvětově významným tématem, protože postihuje obrovská území a může mít pro lidstvo dalekosáhlé následky, a to nejen v poklesu produkce potravin, ale zejména ve schopnosti půdy zadržovat vodu a omezovat vliv klimatické změny.

Klíčová slova: degradace půd, Česko, eroze, accidification, kontaminace, kompakce půdy, zasolení

Abstract (EN): Degradation of Agricultural and Forest Soils. Soil degradation is a global issue, because it impacts extensive areas of earth’s surface. It can result in the loss of natural soil functions, such as food production and, perhaps more significantly, the ability to store water and thereby mitigate climatic changes.

Keywords (EN): soil degradation, Czechia, erosion, acidification, contamination, soil compaction, salinization