Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVOTNÝ, J. (2015): Globalizace, globální výrobní sítě, ekonomická komplexita. Geografické rozhledy, 24(3), 6–9.

Stáhnout článek

Přílohy:

Síťový graf ukazující podobnosti jednotlivých zemí z hlediska struktury zboží, na jehož vývoz se specializují (1962 a 2000)

Abstrakt: Text stručně představuje dva přístupy, které pomáhají pochopit strukturu a vývoj globalizující se světové ekonomiky: perspektivu globálních výrobních sítí a koncept ekonomické komplexity. První zdůrazňuje význam funkčních vztahů v rámci a mezi firmami operujícími ve světové ekonomice a druhá pak význam různorodosti ekonomické struktury pro ekonomický rozvoj.

Klíčová slova: ekonomická komplexita, ekonomický rozvoj, globalizace, globální výrobní sítě

Abstract (EN): Globalization, Global Production Networks, Economic Complexity. The article briefly discusses two approaches that can help us understand the structure and dynamics of the globalizing world economy: the Global Production Networks perspective, which emphasizes a relational understanding of firms and inter-firm relationships in the world economy and the Economic Complexity perspective, which stresses the importance of industrial diversity for economic development.

Keywords (EN): economic complexity, economic development, globalization, global production networks