Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVÁČEK, A., (2017): Střední Asie na pomezí kultur a civilizací. Geografické rozhledy, 26(4), 2–3.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek pohlíží na Střední Asii, kterou vymezuje územím pěti postsovětských republik, jako na oblast, kde se v minulosti prolínaly vlivy různých civilizací, kultur a mocenských zájmů. Zamýšlí se v rámci těchto souvislostí nad geografickými aspekty aktuálního vývoje, polohou a růstem významu regionu v současném světě.

Klíčová slova: Střední Asie, vývoj, civilizace, globální zájmy

Abstract (EN): Central Asia at the Divide between Various Cultures and Civilizations. This article looks at Central Asia, which encompasses five post-Soviet republics, as an area that has in the past been a meeting place for a variety of civilizations, cultures and power struggles. In light of this history, the article considers geographical aspects of current development, the position of these countries and the increasing significance of the region in today’s world.

Keywords (EN): Central Asia, development, civilization, global interests