Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

DZÚROVÁ, D. (1994): Severní Čechy – délka života – životní prostředí. Geografické rozhledy, 4(2), 56–57.

Stáhnout článek