Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HANUS, M., OUBRECHTOVÁ, V. (2014): Rozvíjíme žákovské dovednosti práce s mapou I. Geografické rozhledy, 24(1), 14–16.

Stáhnout článek

Abstrakt: Rozvoj mapových dovedností je jedním z hlavních cílů geografického vzdělávání na základních a středních školách. Nicméně rozvoj kognitivně náročnějších dovedností práce s mapou je mnohdy opomíjen. Proto tento článek diskutuje význam mapových dovedností a přináší náměty na aktivity vedoucí k jejich rozvoji.

Klíčová slova: práce s mapou, mapové dovednosti, revidovaná Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů, zapamatování faktické znalosti, aplikace procedurální znalosti

Abstract (EN): Developing Students’ Map Skills, Part I. Developing map skills is one of the primary objectives of geographical instruction in elementary and secondary schools. However, the development of more-advanced cognitive map skills is often overlooked. This article discusses the importance of map skills and provides guidance for classroom activities that will develop such skills.

Keywords (EN): work with maps, map skills, Bloom’s revised taxonomy of instructional objectives, memorization of factual knowledge, application of procedural knowledge