Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BEDNÁŘOVÁ, H., PERLÍN, R. (2014): Riziko finančního úpadku malých obcí na příkladu obce Prameny. Geografické rozhledy, 24(1), 30–32.

Stáhnout článek

Abstrakt: Obec Prameny se stala v nedávné době mediálně známou především v důsledku své extrémní zadluženosti a nezájmu místního obyvatelstva o správu a řízení obce. Tato obec ale nebyla vždy považována za problematickou, na přelomu 19. a 20. století byla dokonce vyhledávanými regionálními lázněmi. Co však způsobilo úpadek a nestabilitu obce? Článek má za cíl na příkladu obce Prameny nastínit finanční situaci a problém zadluženosti malých obcí.

Klíčová slova: obec Prameny, zadluženost, lázeňství, vojenský újezd, Sudety

Abstract (EN): The Risk of Financial Collapse for Small Municipalities: The Example of Prameny. The municipality of Prameny has recently become known in the media, due to its extreme financial debts and a lack of interest or involvement in local government, on the part of its residents. However, Prameny has not always had such problems; on the contrary, it was popular local spa resort at the beginning of the 20th century. So what is behind the decline and general instability of Prameny? This article sheds light on the financial situation and the problem of indebtedness that threatens many small municipalities.

Keywords (EN): Prameny, debt, spa tourism, military areas, Sudetenland