Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Budou nás pravnoučata proklínat za náš vztah k životnímu prostředí? Slovo má Ivan Dejmal. Geografické rozhledy, 1(7-8), 138.

Stáhnout článek