Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BUZEK, L. (1992): Vztahy mezi reliéfem, zemědělstvím a lesnictvím. Geografické rozhledy, 1(5), 100–101.

Stáhnout článek

Přílohy: