Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

DRBOHLAV, D. (1992): Evropská kvalita služeb za československé ceny. Geografické rozhledy, 1(5), 108.

Stáhnout článek