Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KÜHNLOVÁ, H. (1992): Jak znám Afriku a Austrálii. Geografické rozhledy, 1(5), 110.

Stáhnout článek