Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KRÁL, V. (1992): Spolkové země SRN. Geografické rozhledy, 1(4), 85.

Stáhnout článek