Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

NOVOTNÝ, J. (2018): Strukturální proměny Afriky. Geografické rozhledy, 27(3), 8–11.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Článek přibližuje vybrané charakteristiky strukturálních proměn Afriky, které kriticky konfrontuje s tzv. modernizačním rozvojovým modelem. Zdůrazňuje, že specifika vývoje hospodářské struktury v kombinaci s demografickým vývojem a dalšími aspekty strukturálních změn představují zásadní výzvy, které jsou jen velmi omezeně reflektovány v pozitivním rozvojovém narativu konstruovaném na základě makroekonomického růstu Afriky.

Klíčová slova: Afrika, rozvoj, strukturální změny, růst, zaměstnanost

Abstract (EN): Structural change in Africa The article outlines the selected characteristics of structural change in Africa that are critically confronted with the modernization model of development. It emphasizes that the specific development of economic structure, hand in hand with demographic and other structural changes, represent key challenges that are often not reflected in the positive narrative of African development constructed on the basis of economic growth.

Keywords (EN): Africa, development, structural change, growth, employment