Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KAROLČÍK, Š., ČIPKOVÁ, E. (2018): Využitie edukačnej softvérovej aplikácie MapKer vo výučbe. Geografické rozhledy, 27(3), 22–25.

Přílohy:

Ukážka pracovného listu s využitím obrysovej mapy vytvorenej v prostredí edukacného softvéru MapKer 3