Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PIKNEROVÁ, L. (2018): Afrika v zorném poli nových globálních hráčů. Geografické rozhledy, 27(4), 24–27.

Stáhnout článek

Přílohy:

Jiho-jižní spolupráce

Abstrakt: Předložený text se zabývá fenoménem nových globálních hráčů v Africe, konkrétně pak Číny, Indie, Brazílie, Turecka a Indonésie a analyzuje kořeny i povahu současné spolupráce, a to jak z hlediska ekonomických, tak politických vztahů. Ústředním principem rámujícím současné vztahy je jiho-jižní spolupráce, která zdůrazňuje principy vzájemného respektu a rovnosti.

Klíčová slova: Afrika, nová rvačka o Afriku, nastupující mocnosti, jiho-jižní spolupráce

Abstract (EN): Africa as a new frontier of emerging powers The paper focuses on the phenomenon of emerging global actors in Africa, particularly China, India, Brazil, Turkey and Indonesia and aims to discuss the main features of current cooperation in both economic and political perspectives. The key principle framing current relations is based on South-South cooperation which emphasizes such characteristics as mutual respect and equality.

Keywords (EN): Africa, global actors, emerging powers, South-South Cooperation