Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KLEČKOVÁ, V., PERLÍN, R. (2014): Aktualizace strategického plánu hl. m. Prahy – příležitost pro budování partnerství. Geografické rozhledy, 23(4), 10–11.

Stáhnout článek

Abstrakt: Na příkladu probíhající aktualizace strategického plánu Prahy článek ukazuje význam budování partnerství p ři procesu plánování. Uvedeny jsou příklady vertikálního i horizontálního partnerství.

Klíčová slova: strategický plán, partnerství

Abstract (EN): Updating Prague’s Strategic Plan: An Opportunity to Build Partnerships. Using the ongoing update of the Strategic Plan of Prague, this article demonstrates the importance of building partnerships as part of the planning process. It details examples of both vertical and horizontal partnerships.

Keywords (EN): strategic plan, partnerships