Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M., UXA, T. (2018): Mrazová modelace hor. Geografické rozhledy, 27(5), 16–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek pojednává o periglaciálních tvarech v našich pohořích. Na základě jejich složení a rozmístění je charakterizován vývoj horského prostředí a klimatu od vrcholu poslední doby ledové po současnost.

Klíčová slova: periglaciální horské prostředí, permafrost, regelace, strukturní půdy

Abstract (EN): Frost activity as a modeling factor for mountain landscape. The paper deals with periglacial phenomena in the Czech mountain ranges. Based on morphology, spatial distribution and activity of periglacial landforms, the development of mountain environment and climate is characterized from the Last Glacial Maximum to the present time.

Keywords (EN): periglacial mountain environment, permafrost, freeze-thaw action, patterned ground