Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TREML, V. (2018): Exkurze krkonošskou krajinou. Geografické rozhledy, 27(5), 20–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Terénní exkurze jsou důležitým doplňkem výuky zeměpisu. Krkonoše se hodí pro praktické ukázky dokladů utváření našeho reliéfu během ledových dob, k ilustraci proměn horské krajiny pod vlivem klimatu a lidského působení. Exkurze z Pece pod Sněžkou Obřím dolem, přes Sněžku na Pomezní boudy umožní poznat všechny důležité fenomény Krkonoš. Exkurze je zaměřena zejména na vývoj reliéfu ve třetihorách a čtvrtohorách, biogeografii krkonošské vegetace a na široké spektrum lidských aktivit ovlivňujících horskou krajinu.

Klíčová slova: Krkonoše, exkurze, krajinná ekologie, geomorfologie, Obří důl

Abstract (EN): An excursion through the Krkonoše landscape. Field excursions represent an important supplementary tool for geography teaching. The Krkonoše Mts. are a suitable model area to see examples of the effects of quaternary ice ages on landform development and to demonstrate landscape transformation because of climatic oscillations and land-use change.

Keywords (EN): Krkonoše, field excursion, landscape ecology, geomorphology, Obří důl