Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Aktuality. Geografické rozhledy, 27(5), 38.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Zeměpisná olympiáda

Keywords (EN): Geographical Olympiad