Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLÁHA, J. D., HÁTLE, J. (2014): Tvorba náčrtů a plánků ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 23(4), 15–17.

Stáhnout článek

Přílohy:

Zadání úkolu z 15. ročníku Zeměpisné olympiády

Abstrakt: Cílem článku je poskytnout metodickou podporu pro tvorbu jednoduchých grafických výstupů, a to náčrtu pochodové osy, panoramatického náčrtu a plánku území během terénní výuky geografie. Součástí článku jsou i příklady všech uvedených grafických výstupů.

Klíčová slova: terénní výuka geografie, náčrt pochodové osy, panoramatický náčrt, plánek území

Abstract (EN): Creation of Sketches and Hand-drawn Maps in Geography Teaching. This article provides methodological support for the creation of simple graphical assignments: route sketches, panoramic sketches and hand-drawn maps, during field geography instruction. the article includes examples of the above-listed types of graphical assignments.

Keywords (EN): field geography instruction, route sketch, panoramic sketch, handdrawn maps