Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

HEŘMANOVÁ, E. (2014): Soudobé přístupy ke stavebním památkám (nejen v Praze). Geografické rozhledy, 23(4), 22–23.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek prezentuje základní okruhy problémů ve vztahu k moderním, historickým a industriálním památkám (zejména různé přístupy k jejich rekonstrukcím a využívání) nejen v Praze. Vzhledem k měnícím se názorům na architektonickou či historickou hodnotu jednotlivých staveb nabádá k intenzivní diskusi aktérů územního rozvoje.

Klíčová slova: památková péče, moderní památka, socialistická architektura

Abstract (EN): Current Approaches to Structural Memorial Sites. This article presents basic problem areas concerning modern, historical and industrial sites (in particular, different approaches to renovation and utilisation), in Prague as well as in other areas. Changing perceptions regarding the architectural or historic value of individual buildings give cause for intensive debate among the various stakeholders of regional development.

Keywords (EN): heritage, modern monuments, socialist architecture