Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

PŘIDALOVÁ, I, OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011. Geografické rozhledy, 23(4), 24–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Článek přináší dlouhodobý pohled na vývoj národnostní struktury obyvatelstva Prahy. Její heterogenita, typická pro Prahu v industriálním období, byla přerušena fašistickým a komunistickým režimem. Dnešní různorodost národností je nejviditelnější v historickém centru a na sídlištích.

Klíčová slova: národnost, obyvatelstvo, Praha, sčítání lidu, historická data

Abstract (EN): Changes in Prague’s Nationality Structure from 1921 to 2011. This article presents a long-term perspective on changes in the spatial structure of various nationalities living in Prague. The heterogeneity of nationalities, typical for Prague during the industrial era, was interrupted under the fascist and communist regimes. Today, a diversity of nationalities is most visible within Prague’s historical centre and in its housing estates.

Keywords (EN): nationality, population, Prague, census, historical data