Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Aktuality. Geografické rozhledy, 28(1), 38.

Stáhnout článek

Klíčová slova: Dny geografie 2018

Keywords (EN): Geography Days 2018