Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLÁHA, J. D. (2018): Vizuálie a jejich vliv na vnímání světa kolem nás. Geografické rozhledy, 28(2), 4–7.

Stáhnout článek

Přílohy:

Odkazy na články v Geografických rozhledech věnovaných práci s vizuáliemi

Abstrakt: Vizuální informace hraje v našich životech zcela zásadní roli. Reprezentace této informace (vizuálie) jsou součástí naší kultury a právě kultura kromě biologického základu promlouvá do toho, jak se chováme, jak jednáme, jak se učíme a také jak vnímáme. Geografie je pak jedním z oborů, které si nedokážeme bez přítomnosti vizuálií (schémat, grafů, fotografií či map) vůbec představit. Cílem článku je ukázat význam vizuálií nejen v geografii a jejich vliv na vnímání světa kolem nás. Záleží jen na nás, jak smysluplně vizuální informaci dokážeme využít.

Klíčová slova: vizuální informace, vizuálie, kultura, vizuální percepce, vizuální geografická informace

Abstract (EN): Visuals and their influence on the perception of the world around us. Visual information plays a crucial role in our lives. Representation of this information (visuals) is a part of our culture, and the culture, in addition to the biological basis of personality, defines how we behave, how we act, how we learn and how we perceive. Geography is one of the disciplines that we cannot imagine without the presence of visuals (schemes, graphs, photographs or maps). The aim of the article is to show the importance of visuals not only in geography and their influence on the perception of the world around us. It only depends on us how meaningfully we can use the visual information.

Keywords (EN): visual information, visuals, culture, visual perception, visual geographical information