Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BLÁHA, J. D. (2018): Vizuálie a jejich vliv na vnímání světa kolem nás. Geografické rozhledy, 28(2), 4–7.

Přílohy: