Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLÁHA, J. D. (2018): Vizuálie a jejich vliv na vnímání světa kolem nás. Geografické rozhledy, 28(2), 4–7.

Přílohy:

Odkazy na články v Geografických rozhledech věnovaných práci s vizuáliemi