Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

RAŠKA, P., KLIMEŠ, J. (2019): Svahy v pohybu. Geografické rozhledy, 28(3), 14–17.

Stáhnout článek

Přílohy:

Slovníček vybraných pojmů a úkoly do výuky k procvičení znalostí a dovedností při hodnocení podmínek, faktorů a typů svahových pohybů

Abstrakt: Článek představuje didaktické shrnutí současného poznání podmínek vzniku svahových pohybů, jejich časoprostorového rozmístění, vlivu na společnost a jejich krajinotvorného významu.

Klíčová slova: svahový pohyb, sesuv, skalní řícení

Abstract (EN): Slopes in motion. The paper presents didactic summary of the current knowledge about mass movements, their causes and triggers, spatiotemporal distribution, impacts on society and their role as landscape forming processes.

Keywords (EN): mass movement, landslide, rockfall