Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

RAŠKA, P., KLIMEŠ, J. (2019): Svahy v pohybu. Geografické rozhledy, 28(3), 14–17.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Článek představuje didaktické shrnutí současného poznání podmínek vzniku svahových pohybů, jejich časoprostorového rozmístění, vlivu na společnost a jejich krajinotvorného významu.

Klíčová slova: svahový pohyb, sesuv, skalní řícení

Abstract (EN): Slopes in motion. The paper presents didactic summary of the current knowledge about mass movements, their causes and triggers, spatiotemporal distribution, impacts on society and their role as landscape forming processes.

Keywords (EN): mass movement, landslide, rockfall