Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MÍK, M., MATĚJČEK, T. (2019): Návrh vizualizace ekologické stopy. Geografické rozhledy, 28(5), 22–25.

Přílohy: